Fundacja Pokonaj Raka: Trwa nabór do projektu Szczyty Życia

0
8

Pokonaj Raka​ Fundacja has been making⁢ waves in the fight against cancer, and​ their latest project, Szczyty Życia,​ is no exception.​ With the mission of empowering cancer survivors through mountain climbing, this initiative is as inspiring ​as ⁤it is impactful. Read on to learn more about how⁢ you can get involved⁤ in this life-changing project.

Informacje o Fundacji Pokonaj Raka

Projekt „Szczyty Życia” Fundacji Pokonaj Raka to inicjatywa skierowana do wszystkich ⁣miłośników górskich wyzwań,‌ którzy‍ chcą wspomóc walkę z nowotworem.⁤ Naszym celem jest zdobycie najwyższych szczytów w Polsce, by zbierać środki na działania charytatywne. Dołącz ⁢do naszej ekipy i razem sprawmy, ​że każdy krok na szlaku przyczyni się do leczenia i ‍wsparcia pacjentów onkologicznych. Nie czekaj, zgłoś się już dziś!

W ramach projektu ‌”Szczyty Życia”⁤ Fundacji Pokonaj Raka oferujemy uczestnikom niezapomniane przeżycia oraz możliwość angażowania się w szczytny cel.‍ Zaangażuj się w⁤ walkę z rakiem, zdobywaj górskie szczyty i wspieraj naszą działalność charytatywną. Dzięki Twojemu wsparciu możemy pomóc wielu osobom ​w ich walce z chorobą. Dołącz do ⁢nas⁣ już teraz!

Cele i misja Fundacji Pokonaj Raka

Projekt ​ Szczyty Życia jest inicjatywą Fundacji Pokonaj Raka, która promuje aktywność fizyczną wśród osób ​dotkniętych chorobą nowotworową. Celem projektu⁣ jest zachęcenie pacjentów ⁢do praktykowania zdrowego​ stylu życia ⁤poprzez wspinaczkę wysokogórską w różnych częściach świata.

W ramach Szczyty Życia organizowane są regularne treningi, zajęcia z dietetykami oraz wsparcie ⁤psychologiczne. Uczestnicy projektu mają możliwość zdobycia nowych umiejętności, nawiązania cennych relacji oraz doświadczenia niezapomnianych​ przygód​ w bezpiecznej i​ kontrolowanej atmosferze.

Projekt ‌Szczyty Życia – szczegóły i cel

Projekt Szczyty Życia to ‌inicjatywa Fundacji Pokonaj Raka, która ma na celu wsparcie ‍osób chorych⁤ na ​nowotwór. W ramach ​projektu uczestnicy będą‍ mieli okazję wspiąć się na najwyższe szczyty ​górskie, aby symbolicznie​ pokonać swoją chorobę⁢ i zdobyć nowe doświadczenia. Szczyty Życia to nie tylko wyzwanie fizyczne, ale także duchowe, które ma ⁢na celu budowanie determinacji i pozytywnego myślenia.

Podczas ⁢trwającego naboru do projektu Szczyty Życia Fundacja Pokonaj Raka poszukuje ‌odważnych i zmotywowanych osób,⁤ które chcą ‍zmierzyć się z własnymi słabościami i ‍przezwyciężyć trudności. ‍Uczestnicy będą nie tylko walczyć‍ z górskimi szlakami, ⁤ale także budować silne więzi z innymi osobami dotkniętymi rakiem, dzięki czemu będą mogli wspólnie pokonywać przeszkody i cieszyć ‍się ze wspólnych‌ sukcesów.

Kto ⁤może wziąć udział w projekcie?

Projekt Szczyty Życia jest skierowany do ⁤osób, które:

 • mają za sobą walkę z rakiem
 • chcą podjąć nowe wyzwania i osiągnąć ​szczyty⁤ swoich możliwości
 • posiadają dobrą kondycję​ fizyczną⁣ i​ są gotowe na intensywne⁢ treningi

W projekcie mogą wziąć udział ⁢zarówno kobiety, ​jak i‍ mężczyźni w‌ wieku od‍ 18 ‍do 60 ⁣lat. Nie ma znaczenia, czy jesteś początkującym wspinaczem ‌czy doświadczonym alpinistą – liczy się Twoja determinacja i chęć przekraczania własnych granic. Dołącz do ‍naszej⁣ grupy i wspólnie zdobądźmy Szczyty Życia!

Jak ‌zgłosić się do⁢ udziału w projekcie?

Jeśli chcesz zgłosić się do udziału w‌ projekcie Szczyty Życia, wystarczy spełnić kilka prostych kroków:

 • Zajrzyj ​na stronę⁢ Fundacji Pokonaj ‍Raka i zapoznaj się z regulaminem projektu.
 • Wypełnij​ formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej fundacji.
 • Przygotuj krótki list motywacyjny,‌ w którym opiszesz dlaczego chcesz wziąć⁣ udział ‍w projekcie.
 • Po złożeniu wszystkich dokumentów, oczekuj na kontakt od koordynatora projektu w celu potwierdzenia ‌udziału.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, skontaktuj się z biurem fundacji poprzez e-mail lub telefon. Nie zwlekaj – udział w projekcie Szczyty Życia może być dla Ciebie‌ niezwykłą przygodą, która zmieni Twoje ‍życie!

Liczba miejscData rozpoczęcia
101 lipca 2022

Dlaczego warto zaangażować się w projekt ⁢Szczyty Życia?

Jest⁢ wiele powodów, dla ​których warto zaangażować ⁢się w projekt Szczyty Życia organizowany przez Fundację ‌Pokonaj Raka. Jednym z głównych ‍argumentów jest ​wsparcie chorych na raka oraz ‌ich rodzin poprzez zbiórkę funduszy na leczenie i rehabilitację. Dzięki udziale ⁤w projekcie możemy pomóc osobom dotkniętym tą ciężką chorobą i‌ sprawić, że ich walka będzie łatwiejsza.

Warto również ‍wziąć udział w Szczytach Życia, ponieważ to doskonała‍ okazja⁣ do przezwyciężenia‍ własnych ograniczeń i pokonania własnych słabości.⁣ Podczas wspólnego trekkingu na szczyt góry możemy rozwinąć⁢ swoje umiejętności, budować relacje ⁢z ⁤innymi uczestnikami oraz doświadczyć niezapomnianych chwil pełnych⁣ emocji i triumfu. To wyjątkowa okazja,‌ aby nie‍ tylko⁢ zadbać​ o siebie, ale także pomóc innym i ‌poczuć dumę z osiągnięcia czegoś wartościowego.

Korzyści z udziału w projekcie dla uczestników

Jako uczestnik projektu Szczyty Życia, możesz cieszyć się wieloma ‌korzyściami. Program został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić ⁤Ci nie tylko wsparcie podczas trudnej walki z chorobą, ale również aby‌ pomóc Ci rozwijać ⁣swoje umiejętności⁢ i​ pasje. Dzięki udziałowi w projekcie ‌będziesz​ mógł doświadczyć wielu pozytywnych zmian w swoim życiu.

Główne to:

 • Wsparcie emocjonalne i psychologiczne⁣ od doświadczonych specjalistów
 • Mozliwość⁣ poznania nowych ludzi i ⁤budowanie relacji
 • Rozwój umiejętności interpersonalnych⁣ i ‌komunikacyjnych
 • Szkolenia i warsztaty⁢ pomagające w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
 • Możliwość udziału w wyjątkowych wydarzeniach i aktywnościach integracyjnych

Wsparcie oferowane przez‍ Fundację Pokonaj Raka

Projekt Szczyty‍ Życia to inicjatywa Fundacji Pokonaj Raka,⁤ która oferuje wsparcie pacjentom onkologicznym ‍oraz ⁤ich rodzinom. W ramach tego programu, ‍uczestnicy mają możliwość skorzystania z ‍wielu⁤ form pomocy i ‍wsparcia, które⁢ mają na celu poprawę ⁣jakości życia⁤ oraz podniesienie motywacji do walki z ​chorobą.

Dzięki Fundacji ⁣Pokonaj ⁣Raka, pacjenci mogą skorzystać między innymi z:

 • Wsparcia psychologicznego – profesjonalni psychologowie pomagają w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi związanymi z chorobą.
 • Porad medycznych -⁢ specjaliści ‌udzielają informacji na‍ temat leczenia oraz ​służą pomocą w podejmowaniu decyzji dotyczących opieki zdrowotnej.
 • Zajęć edukacyjnych – ‌prowadzone są warsztaty i szkolenia dotyczące zdrowego stylu życia oraz radzenia sobie ⁣z wpływem choroby na życie codzienne.

Terminy i etapy projektu Szczyty Życia

Projekt Szczyty Życia to inicjatywa‍ Fundacji Pokonaj Raka, która ma na⁣ celu wsparcie⁢ osób⁢ chorych na raka poprzez realizację ich marzeń o wyprawie w góry. W ramach tego projektu, pacjenci mają możliwość ​uczestnictwa w ‍wyjątkowych wyprawach górskich pod opieką doświadczonych przewodników.

Terminy⁤ i etapy projektu Szczyty Życia są starannie planowane, aby zapewnić uczestnikom niezapomniane przeżycia i odpowiednie przygotowanie do wyprawy. ‌W trakcie projektu pacjenci mają okazję nie tylko podziwiać piękno⁢ gór, ‍ale także budować relacje z innymi osobami dotkniętymi chorobą oraz czerpać wsparcie​ i motywację do walki z rakiem.

Jakie wyzwania czekają na uczestników?

Projekt Szczyty Życia to nie⁣ tylko wyjątkowa okazja do zdobycia górskich szczytów, ale ‍także ⁤prawdziwe wyzwanie dla każdego uczestnika. W trakcie‌ wyprawy czekają‌ nas różnorodne trudności i przeszkody, które będą wymagały od nas nie tylko fizycznej kondycji, ale również ​silnej woli i determinacji. Każdy dzień‍ będzie ⁢pełen nowych wyzwań, które‌ będziemy musieli‍ pokonywać razem jako zespół.

Jednym​ z największych​ wyzwań, które czekają na naszych uczestników, będzie pokonanie ekstremalnych⁤ warunków ⁤pogodowych, zmiana ⁣wysokości i trudności terenowych. Musimy być gotowi na nagłe ​zmiany temperatury, silne wiatry⁤ i​ nagłe opady deszczu. Ponadto, będą‌ też momenty, gdy będziemy musieli pokonywać trudne fragmenty terenu, wymagające od‌ nas​ skupienia, przemyślanych decyzji i współpracy z resztą drużyny.‍ Z każdym nowym dniem⁢ będziemy stawiać czoła coraz większym wyzwaniom, które sprawią, że ​nasza‌ wyprawa stanie się niezapomnianym doświadczeniem.

Rekomendacje⁤ dla osób zainteresowanych udziałem ‌w projekcie

Jeśli chcesz wziąć ⁣udział w projekcie Szczyty Życia organizowanym przez Fundację Pokonaj⁤ Raka, oto kilka wskazówek, które ⁣mogą pomóc Ci w podjęciu decyzji:

 • Dobra kondycja⁤ fizyczna: Projekt wymaga ‍od uczestników ‌sprawnego zdrowia oraz dobrej kondycji fizycznej,⁢ więc warto regularnie uprawiać sport i dbać o formę.
 • Wytrwałość: Wyprawa ⁣na szczyt życia‍ będzie ⁣wymagać od Ciebie dużego zaangażowania i determinacji, dlatego ważne jest, aby ⁢być ‌gotowym ‍na‍ trudności i wyzwania.
 • Zaangażowanie społeczne: Fundacja Pokonaj Raka ceni aktywne zaangażowanie społeczne, dlatego ‍warto być osobą,⁤ która chce pomagać​ innym i angażować się w działania‍ charytatywne.

Aby‌ dowiedzieć się więcej o projekcie Szczyty Życia oraz warunkach udziału, odwiedź oficjalną stronę Fundacji ⁤Pokonaj Raka. Pamiętaj, że udział w wyprawie nie ⁢tylko pozwoli Ci ‍zdobyć ‌nowe‌ doświadczenia, ale również wesprze walkę z rakiem ⁣i pomoże osobom dotkniętym tą chorobą. Bądź częścią czegoś większego​ – ​dołącz do naszej społeczności i razem⁢ pokonajmy raka!

Pytania i Odpowiedzi

Q:‍ Czym jest Fundacja Pokonaj Raka ⁢i jakie cele ‌sobie ⁣stawia?
A: Fundacja‍ Pokonaj Raka to⁤ organizacja charytatywna,​ która pomaga chorym na ⁢raka oraz ich rodzinom. Jej celem jest wsparcie w⁢ leczeniu i rehabilitacji‌ pacjentów ‌oraz edukacja‌ społeczeństwa na temat profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów.

Q: O co dokładnie chodzi w projekcie Szczyty Życia?
A: Projekt ⁤Szczyty ‌Życia‌ to inicjatywa Fundacji Pokonaj ⁢Raka, która polega na zorganizowaniu wyprawy w góry dla osób dotkniętych chorobą nowotworową.⁣ Celem projektu⁤ jest pokazanie, że po przezwyciężeniu⁣ choroby życie ⁢ma wiele pięknych i inspirujących możliwości.

Q: Kto może wziąć udział w projekcie i jak się do ⁢niego zgłosić?
A: W ⁣projekcie Szczyty Życia ‍mogą wziąć udział osoby po przebytej chorobie nowotworowej oraz ich bliscy. Aby ‍zgłosić‍ się‌ do​ udziału,​ należy skontaktować się z ​Fundacją Pokonaj Raka poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na ich stronie internetowej.

Q: Jakie korzyści mogą ⁢wyniknąć z‌ udziału ‌w projekcie Szczyty Życia?
A: Udział w projekcie Szczyty Życia może przynieść wiele korzyści, między innymi wsparcie ‍emocjonalne, integrację z innymi osobami borykającymi się z podobnymi wyzwaniami oraz możliwość przeżycia niezapomnianych przygód w górach.

Q:‍ Czy udział w ⁣projekcie Szczyty​ Życia jest bezpłatny?
A: ⁤Tak, ⁢udział w projekcie Szczyty Życia jest bezpłatny dla uczestników. Wszelkie koszty związane z ‌wyprawą i programem rehabilitacyjnym są pokrywane przez Fundację⁢ Pokonaj Raka‍ i jej ‍sponsorów.

Jeśli kochasz góry i chcesz‍ zaangażować się w szlachetny cel, ⁢to Fundacja Pokonaj Raka ⁣ma dla Ciebie idealną propozycję.‌ Wspieraj ‌walkę‍ z rakiem poprzez zdobywanie szczytów i uczestnictwo w⁤ projekcie ⁣Szczyty Życia. Niezwykła przygoda czeka na Ciebie, a jednocześnie będziesz miał okazję pomóc‌ tym,⁣ którzy walczą z tą straszną chorobą. Więcej informacji na ⁤stronie fundacji. Zaprzyjaźnij się z naturą,​ zdobądź szczyt i​ wsparcie potrzebujących ‌razem z‌ Fundacją Pokonaj Raka!