Potrzebujesz pomocy?

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Instytut prowadzi specjalistyczną działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą i badawczo-rozwojową, a w ramach limitów Narodowego Funduszu Zdrowia świadczy usługi medyczne (oraz jak prawie każdy szpital również komercyjne). Jest w stanie zabezpieczyć podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną, leczenie ambulatoryjne, szpitalne oraz stomatologiczne.

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

ul. Krasińskiego 54/56
01-755 Warszawa
fax: (22) 633 63 40
lecznictwo@wiml.waw.pl
www.wiml.waw.pl

tel: (22) 685 28 73 – Rejestracja Polikliniki (opieka podstawowa, specjaliści)
tel: (22) 685 29 88 – Izba Przyjęć

Gabinety lekarskie

 • Audiologiczny
 • Chirurgiczny
 • Chirurgii Naczyniowej
 • Dermatologiczny
 • Diabetologiczny
 • EKG
 • Gastroenterologiczny
 • Ginekologiczny
 • Kardiologiczny
 • Leczenia Bólu
 • Leczenia Padaczki
 • Leczenia Parkinsonizmu i Chorób Pozapiramidowych
 • Leczenia Stwardnienia Rozsianego
 • Lekarza Medycyny Pracy
 • Neurologiczny
 • Okulistyczny
 • Opatrunkowy
 • Ortopedyczny
 • Otolaryngologiczny
 • Proktologii
 • Urologiczny
 • Zabiegowy

Kliniki

 • Klinika Chorób Wewnętrznych z Pracownią Diagnostyki Układu Krążenia i Pracownią Endoskopii Przewodu Pokarmowego
 • Klinika Chirurgii
 • Klinika Neurologii z Pracownią Neurofizjologii
 • Klinika Otolaryngologii z Pracownią Diagnostyki Narządu Słuchu i Równowagi
 • Klinika Okulistyki z Pracownią Angiografii i Laseroterapii oraz Pracownią Elektrofizjologii i Perymetrii Komputerowej
 • Oddział Klinicznego Zespołu Medycyny Lotniczej

Zakłady

 • Zakład Anestezjologii
 • Zakład Radiologii z Pracownią Radiologiczną, USG i NMR
 • Przychodnia Stomatologiczna z Poradnią Chirurgiczną Protetyki Stomatologicznej oraz Poradnią Stomatologii Zachowawczej i Ortodoncji
 • Laboratorium

Comments are closed