Potrzebujesz pomocy?

Telefony alarmowe

Ważne telefony alarmowe i informacyjne dla Warszawy.

Infolinia – ostre dyżury szpitalne
800 777 770

Wyjazdowa nocna i świąteczna pomoc lekarska
NZOZ „Centrum Medyczne Akademii Medycznej”
tel: (22) 599-18-01, (22) 599-18-02, (22) 599-18-03

Alarmowy telefon komórkowy
112

Pogotowie Ratunkowe
999

Straż Pożarna
998, (22) 59 67 998, (22) 596 79 00

Policja
997, (22) 603 65 55, (22) 603 85 16

Straż Miejska
986, (22) 598 69 86, (22) 598 69 04
723 986 112 – SMS do Straży Miejskiej – sms w przypadku niebezpieczeństwa w komunikacji miejskiej

Pogotowie gazowe
992, (22) 628 45 97

Pogotowie energetyczne
991, (22) 823-73-84

Pogotowie wodociągowe
994, (22) 841-04-75

Pogotowie ciepłownicze
993, (22) 822-43-54

Pogotowie komunikacji miejskiej
9285

Zarząd Transportu Miejskiego
9484

Pogotowie Drogowe Zarządu Dróg Miejskich
9633 (tel kom: 22 9633)

Służba Dyżurna Centrum Zarządzania Kryzysowego
(22) 196 56, (22) 443 01 12

Państwowa Agencja Atomistyki Centrum Ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki
(22) 194 30, (22) 621-02-56

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

ul. Sosnkowskiego 16
(22) 667 01 88

ul. Zagłoby 17
(22) 667 92 18

Infolinia – sezonowe zachorowania na grypę
801 002 922

Infolinia Czystość
800 800 117

Informacja telefoniczna o Leczeniu Uzdrowiskowym
(22) 480 43 84, (22) 480 43 70, (22) 480 43 71, (22) 480 43 72

 

Pogotowie dla zwierząt
660 444 111

Schronisko dla zwierząt
(22) 846-23-68

Comments are closed