Potrzebujesz pomocy?

Zaginięcia

Policja

Najbardziej kompetentną instytucją państwową w sprawach zaginięć jest policja. Zgłoszenia w tego typu sprawach można dokonać w każdej jednostce policji.

Komenda Główna Policji

ul. Puławska 148/150
02-514 Warszawa
tel: 22 621-02-51
tel. alarmowy: 997
www.zaginieni.policja.pl

 

Fundacja ITAKA

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych w całości poświęca się problematyce zaginięć. Fundacja współpracuje w tym zakresie z policją.

Biuro Fundacji
tel: 22 620 16 10
faks: 22 654 79 73

biuro@zaginieni.pl
www.zaginieni.pl 

Telefony alarmowe w sprawie zaginięć

801 24 70 70 (z numerów TP opłata jak za jeden impuls, niezależnie od długości rozmowy z każdego miejsca w Polsce)
+48 22 654 70 70 (z zagranicy i telefonów komórkowych)

w sprawie zaginionych dzieci:
116 000
(połączenie bezpłatne z telefonów komórkowych i stacjonarnych na terenie Polski.)

 

Program telewizyjny
„Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie…”

Program poświęcony wybranym historiom osób zaginionych. Niektóre prezentowane są jako reportaże, inne jako komunikaty lub informacje przekazywane przez najbliższych.

adres:
„ktokolwiek widział, ktokowiek wie…”
00-957 Warszawa

tel: 22 851 10 35
ktowie@ktokolwiekwidzial.pl
www.ktokolwiekwidzial.pl

 

La Strada – Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi
i Niewolnictwu

Tematyka, którą zajmuje się Fundacja La Strada jest często związana z zaginięciami.

skrytka pocztowa nr 5
00 – 956 Warszawa 10
tel biura: 22 622 19 85
fax: +48 22 622 19 85
strada@strada.org.pl
www.strada.org.pl

tel. zaufania: +48 22 628 99 99

 

Comments are closed