Potrzebujesz pomocy?

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

ul. Kredytowa 1 A
00-056 Warszawa
tel 22 826 27 15; 827 66 46
tel/fax: 22 827 58 21
biuro-tpd@tpd-maz.org.pl
www.tpd-maz.org.pl

Zarząd Główny
ul. Krakowskie Przedmieście 6
00-325 Warszawa
tel: 22 826 08 74, 22 827 78 44, 22 826 84 94
tpd-zg@tpdzg.org.pl
www.tpd.org.pl

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci powstało w 1913 roku jako organizacja charytatywna, która miała się opiekować dziećmi potrzebującymi pomocy. W zasadzie misja Towarzystwa nie zmieniła się do tej pory. Obecnie główne kierunki działania tej ogólnopolskiej organizacji są następujące:

  • działalność organizacyjna w zakresie adopcji, organizacji rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka
  • organizacja opieki i udzielanie pomocy materialnej, żywnościowej i doradczej dzieciom z rodzin biednych, wielodzietnych, rozbitych, dotkniętych bezrobociem, patologią,
  • organizacja opieki i udzielanie pomocy rodzinom z dziećmi przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi,
  • działania opiekuńcze i wychowawcze w miejscu zamieszkania, np. dożywianie, pomoc w nauce, reedukacja, resocjalizacja, pomoc w eliminacji zagrożeń wychowawczych,
  • organizowanie wakacji dla dla dzieci niepełnosprawnych, przewlekle chorych, z rodzin biednych i z problemami wychowawczymi.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed