Potrzebujesz pomocy?

Polski Czerwony Krzyż

Polski Czerwony Krzyż
Mazowiecki Oddział Okręgowy

ul. Mokotowska 14
00-561 Warszawa
tel: 22 628 25 68
faks: 22 628 25 68
warszawa@pck.org.pl
www.pck.org.pl/warszawa

Biuro Zarządu Głównego
Polskiego Czerwonego Krzyża

ul. Mokotowska 14
00-561 Warszawa
tel: 22 326 12 00
info@pck.org.pl
www.pck.pl

Polski Czerwony Krzyż jest częścią Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Główny cel to praca rzecz osób potrzebujących, na przykład opieka i pomoc socjalna czy niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju i za granicą. PCK upowszechniania honorowe krwiodawstwo, międzynarodowe prawo humanitarne oraz zachowania zdrowotne i ekologiczne. Prowadzi szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży, wolontariat. Organizacja prowadzi Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań.

Comments are closed