Potrzebujesz pomocy?

Hospicja – informacje ogólne

Hospicja to ośrodki pomocy nieuleczalnie chorym, statystycznie biorąc głównie na raka. Pomoc nie obejmuje leczenia czy przedłużania życia, bo z medycznego punktu widzenia nie jest to na tym etapie możliwe. Raczej skupia się na podniesieniu jakości ostatnich tygodni czy dni życia pacjentów i wsparciu ich rodzin. Pomoc hospicyjna obejmuje między innymi pomoc lekarską, pielęgniarską, psychologiczną, rehabilitacyjną, duchową i socjalną. Ma to o tyle duże znaczenie, że szeroka pomoc oferowana jest w jednym miejscu i prawie na bieżąco. Pracownicy hospicjów i wolontariusze są przy tym przeszkoleni w udzielaniu tego rodzaju pomocy.

W zależności od rodzaju, przebiegu i stadium choroby pomoc dostępna jest w dwóch rodzajach hospicjów: domowym i stacjonarnym.

Hospicjum domowe to opieka udzielana pacjentowi i jego rodzinie w domu. Pracownicy
i wolontariusze odwiedzają ich udzielając pomocy, oferowana jest również możliwość wypożyczania różnego rodzaju sprzętu, na przykład butli z tlenem czy materacy przeciwodleżynowych.

Hospicjum stacjonarne przeznaczone jest dla chorych w ostatnim stadium choroby, szczególnie w sytuacjach, gdy rodzina nie jest już w stanie pomóc najbliższemu a jego pobyt w domu naraża go (a w niektórych sytuacjach także jego rodzinę) na coraz większe cierpienia. Ta pomoc odbywa się w wyspecjalizowanych ośrodkach hospicyjnych przez ich personel, przez całą dobę. Innymi, szczególnego przeznaczenia ośrodkami są hospicja dla dzieci.

Pomoc hospicjum jest możliwa po stwierdzeniu przez lekarza prowadzącego, że pomoc medyczna nie przynosi rezultatu, wyleczenie choroby nie jest możliwe i w niedługiej perspektywie czasu skończy się śmiercią. Po zgłoszeniu się z odpowiednim skierowaniem do hospicjum opiekę przejmuje jego personel medyczny, pracownicy i wolontariusze, zapewniający choremu i jego rodzinie szeroką pomoc dostosowaną do konkretnej sytuacji.

W hospicjach obowiązuje rejonizacja, ale możliwe jest również przyjęcie pacjenta z innego rejonu, wykazywane jest w tej materii daleko idące zrozumienie trudnej sytuacji.

Wszelkich informacji o przyjęciu należy wcześniej omówić i załatwić w hospicjum. Warto upewnić się, czy ma ono podpisany kontrakt z NFZ, większość o ile nie wszystkie z tej bazy albo mają albo są finansowane w całości przez fundacje, w takim przypadku opieka jest darmowa. Ale na wszelki wypadek warto się upewnić.

 

Comments are closed