Potrzebujesz pomocy?

Bezdomni – schroniska, noclegownie, jadłodajnie, punkty pomocy socjalnej

Ośrodki pomocy społecznej dla bezdomnych – schroniska, noclegownie, jadłodajnie, punkty pomocy socjalnej podzielone są pod względem przeznaczenia: dla kobiet, kobiet z dziećmi, kobiet i mężczyzn z dziećmi, kobiet i mężczyzn oraz mężczyzn.  Oprócz tego niektóre z nich specjalizują się w pomocy w wybranych dziedzinach, na przykład dla mężczyzn wychodzących z zakładów penitencjarnych, ofiar przemocy w rodzinie, osób z zaburzeniami psychicznymi i innych. Część ośrodków działa w sytuacjach doraźnych, część długofalowych. Oferują rozmaitą pomoc, taką jak noclegi, wyżywienie, pomoc rzeczową (np. ubrania, środki czystości), finansową, medyczną i pielęgniarską, psychologiczną, prawną, pomoc w znalezieniu pracy, szkolenia, reedukację. Niektóre z nich oferują programy wychodzenia z bezdomności.

Dla kobiet

Noclegownia dla bezdomnych kobiet ,,Emaus”
Prowadzona przez wspólnotę ,,Chleb Życia’’
Przeznaczona dla kobiet 

ul. Stawki 27
01-040 Warszawa Śródmieście
tel: (22) 838 44 50

Dom dla samotnych, bezdomnych kobiet
Prowadzony przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej
Przeznaczona dla samotnych kobiet 

ul. Żytnia 3/9
Warszawa
(22) 838 70 25

 Dla kobiet z dziećmi

Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Dom”
Prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej
Przeznaczony dla bezdomnych kobiet z dziećmi  

ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa Praga Południe
tel: (22) 616 10 36 23

Dom dla matek z Dziećmi
Prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Mar-Kot
Przeznaczony dla kobiet z dziećmi

ul. B. Czecha 4
Warszawa Wawer
tel: (22) 423 55 29 25

Schronisko dla kobiet z dziećmi
Prowadzone przez Fundację Centrum Praw Kobiet
Przeznaczone dla kobiet z dziećmi

adres zastrzeżony
tel: (22) 652 01 17, (22) 622 25 17

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Prowadzony przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Rada Naczelna
Przeznaczony dla kobiet z dziećmi

ul. Polska 33
Warszawa Mokotów
tel: (22) 651 05 71 55

Dla kobiet i mężczyzn z dziećmi

Schronisko interwencyjne Schronisko
Prowadzone przez Stowarzyszenie MONAR
Przeznaczone dla kobiet i mężczyzn z dziećmi

ul. Marywilska 44A
Warszawa Białołęka
tel: (22) 614 24 73, (22) 676 99 97

Dla kobiet i mężczyzn

Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „Monar-Markot’’
Prowadzony przez Stowarzyszenie MONAR
Przeznaczony dla kobiet i mężczyzn

ul. Rudnickiego 1A
Warszawa Bielany
tel: (22) 633 57 05

Schronisko dla Chorych Betlejem
Prowadzone przez Wspólnotę „Chleb Życia”
Przeznaczone dla kobiet i mężczyzn

ul. Potrzebna 55
Warszawa Włochy
tel: (22) 474 57 14 75

Bursa im. H. Ch. Kofoeda
Przeznaczona dla kobiet i mężczyzn

ul. Lniana 1
Warszawa Targówek
tel: (22) 678 53 52, (22) 679 73 72

Readaptacyjne schronisko dla osób bezdomnych po podstawowej terapii alkoholowej
Prowadzone przez Stowarzyszenie MONAR
Przeznaczone dla kobiet i mężczyzn

ul. Marywilska 44A
Warszawa Białołęka
tel: (22) 614 24 73, (22) 676 99 97

Schronisko „DOM” readaptacyjny dla młodzieSy defaworyzowanej
Prowadzone przez Stowarzyszenie MONAR
Przeznaczone dla kobiet i mężczyzn

ul. Marywilska 44A
Warszawa Białołęka
tel: (22) 614 24 73, (22) 676 99 97

Centrum Pomocy Bliźniemu schronisko readaptacyjne dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Prowadzone przez Stowarzyszenie MONAR
Przeznaczone dla kobiet i mężczyzn

ul. Marywilska 44A
Warszawa Białołęka
tel: (22) 614 24 73, (22) 676 99 97

Schronisko dla osób w programie substytucyjnym
Prowadzone przez Stowarzyszenie MONAR
Przeznaczone dla kobiet i mężczyzn

ul. Marywilska 44A
Warszawa Białołęka
tel: (22) 614 24 73, (22) 676 99 97

NZOZ Izba Chorych Stowarzyszenia MONAR
Prowadzona przez Stowarzyszenie MONAR
Przeznaczona dla kobiet i mężczyzn

ul. Marywilska 44A
Warszawa Białołęka
tel: (22) 676 99 97, (22) 614 46 03

Dla mężczyzn

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn „Przystań”
Prowadzone przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej
Przeznaczone dla mężczyzn

ul. Wolska 172
Warszawa Wola
tel: (22) 836 85 73 60

Pensjonat Socjalny dla Bezdomnych MęSczyzn ,,Św. Łazarz”
Prowadzony przez Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej
Przeznaczony dla mężczyzn

ul. Traktorzystów 26
Warszawa Ursus
tel: (22) 478 30 22, (22) 478 21 38

Dom Patronatu – Ośrodek dla mężczyzn opuszczających zakłady karne
Prowadzony przez Stowarzyszenie penitencjarne Patronat
Przeznaczony dla dla mężczyzn

ul. Siennicka 48
Warszawa Praga Południe
tel: (22) 813 22 15, (22) 827 55 86

Ośrodek Charytatywny Tylko z Darów Milosierdzia
Prowadzony przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej
Przeznaczony dla mężczyzn

ul. Żytnia 3/9
Warszawa Wola
tel: (22) 838 70 25 130

Dom Rotacyjny dla bezdomnych
Prowadzone przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
Przeznaczony dla mężczyzn

ul. Targowa 82
Warszawa Praga Północ
tel: (22) 619 85 01 20

Noclegownia
Prowadzona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Rada Naczelna
Przeznaczona dla mężczyzn

ul. Burakowska 16
Warszawa Wola
tel: (22) 838 72 32 200

Praskie Centrum Pomocy Bliźniemu
Prowadzone przez Stowarzyszenie Monar
Przeznaczone dla mężczyzn

ul. Kijowska 22
Warszawa Praga Północ
tel: (22) 425 51 93, 604 371 099

Comments are closed