Potrzebujesz pomocy?

I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zapewnia posiada oczywiście Oddział Położniczy, ale także Oddział Ginekologii Operacyjnej, prowadzi Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Niepłodności oraz Poradnię Ciąż Wielopłodowych.

I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Pl. Starynkiewicza 1/3
02-015 Warszawa
tel: (22) 502 14 30
fax: (22) 502 21 57
www.starynkiewicza.pl

Specjalistyczne Poradnie Przykliniczne

 • Poradnia Urodynamiczna
 • Poradnia Ciąży Wielopłodowej:
 • Poradnia Diagnostyki Prenatalnej
 • Histerosalpingografia
 • Ambulatorium Ginekologiczne
 • Pracownia ultrasonograficzna
 • Poradnia Diabetologiczna
 • Poradnia Andrologiczna
 • Stołeczny Ośrodek Konfliktów Serologicznych
 • Poradnia dla kobiet po transplantacji narządów
 • Mama, Zdrowie i Ja
 • Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Niepłodności

 Oddziały

 • Endoskopia
 • Oddział Ginekologii i Położnictwa Zabiegowo-Septycznego
 • Oddział Ginekologii Operacyjnej i Endoskopowej
 • Patologia Ciąży
 • Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
 • Oddział Położniczy

Comments are closed