Potrzebujesz pomocy?

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Curie-Skłodowskiej

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Curie-Skłodowskiej prowadzi działalność leczniczą, naukową, usługową i edukacyjną w zakresie chorób nowotworowych.

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Curie-Skłodowskiej

ul. W.K. Roentgena 5
02-781 Warszawa
tel: (22) 546 20 00
www.coi.pl

Klinika przy ul. Wawelskiej 15
tel: (22) 570 91 00

Kliniki i Zakłady

kliniki narządowe-Centrum Onkologii

 • Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich i Kości
 • Klinika Nowotworów Układu Nerwowego
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych
 • Klinika Nowotworów Układu Moczowego
 • Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej
 • Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
 • Klinika Nowotworów Układu Chłonnego
 • Klinika Gastroenterologii
 • Klinika Nowotworów Układu Pokarmowego
 • Klinika Nowotworów Głowy i Szyi

Zakłady badań podstawowych

 • Zakład Hematologii Doświadczalnej
 • Zakład Patologii Molekularnej
 • Zakład Biologii Molekularnej
 • Zakład Biologii Komórki
 • Zakład Immunologii
 • Zakład Genetyki i Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych
 • Samodzielna Pracownia Cytogenetyki

Zakłady diagnostyczne-Centrum Onkologii

 • Zakład Radiodiagnostyki
 • Zakład Chemii Klinicznej
 • Zakład Mikrobiologii Klinicznej
 • Zakład Patologii
 • Zakład Markerów Nowotworowych
 • Zakład Fizyki Medycznej
 • Samodzielna Pracownia Mammografi i Przesiewowej i Diagnostycznej
 • Samodzielna Pracownia Rezonansu Magentycznego

Zakłady terapeutyczne-Centrum Onkologii

 • Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Zakład Teleradioterapii
 • Zakład Brachyterapii
 • Zakład Rehabilitacji
 • Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej
 • Zakład Medycyny Paliatywnej
 • Oddział Chemioterapii Dziennej
 • Samodzielna Pracownia Profilaktyki Nowotworów Narządu Rodnego

Comments are closed