Potrzebujesz pomocy?

kategoria ‘Specjalistyczne’

Instytut Psychiatrii i Neurologii, Sobieskiego

Instytut Psychiatrii i Neurologii to ośrodek naukowy rozwijający nowe metody leczenia i rehabilitacji zaburzeń psychicznych i neurologicznych. Dysponuje zapleczem diagnostycznym i klinicznym, dzięki któremu możliwe jest rozpoznanie i leczenie chorób psychicznych i neurologicznych. Pomaga w warunkach szpitalnych oraz prowadzi konsultacje ambulatoryjne. ...

Instytut Kardiologii, ul. Alpejska

02.29.2012 · Posted in 1. Szpitale Warszawa, Kardiologiczne

Instytut Kardiologii powstał w 1979 r., jest jednym z głównych ośrodków leczniczych i naukowych o specjalności kardiologiczno-kardiochirurgicznej w Polsce. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu choroby wieńcowej, niewydolności serca, wad nabytych i wrodzonych serca, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu serca, diagnostyce obrazowej oraz kardiochirurgii i transplantacji serca. ...

Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Świętej Rodziny Madalińskiego

Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Świętej Rodziny jest w trakcie moderniacji i rozbudowy, mającej na celu poszerzenie przeznaczenia szpitala z ginekologiczno-położniczego w wielodyscyplinarny ośrodek medyczny poświęcony problemom zdrowia rodziny. W 2007 roku szpital został wyróżniony tytułem „Szpital przyjazny dziecku”, a w 2008 roku uzyskał certyfikat jakości ISO. Przy szpitalu działa szkoła rodzenia. ...

Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Krysi Nizyńskiej „Zakurzonej” Inflancka

Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Krysi Nizyńskiej „Zakurzonej” (według informacji ze strony www szpitala) jako jedyny w Warszawie nie pobiera żadnych opłat za porody oraz posiada z NFZ umowę zapewniającą przyjecie każdej potrzebującej przyszłej mamy bez kolejki. Informacje na stronie internetowej szpitala są raczej bardzo ograniczone i chyba żadko aktualizowane. ...

Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Niekłańska

02.25.2012 · Posted in 1. Szpitale Warszawa, Dziecięce

Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza przy ul. Niekłańskiej zapewnia pomoc diagnostykę oraz specjalistyczne leczenie dzieciom od noworodka do 18 roku życia z Warszawy i całego województwa mazowieckiego. Główną działalnością Szpitala jest świadczenie usług medycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w następujących obszarach funkcjonalnych. ...

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny Marszałkowska

02.06.2012 · Posted in 1. Szpitale Warszawa, Dziecięce

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny (przez mieszkańców miasta często określany jest jako „Szpital przy Litewskiej” to szpital przeznaczony dla dzieci. Przyjmuje chorych do leczenia stacjonarnego oraz świadczy pomoc w poradniach. Prowadzi działalność naukowo-badawczą, wykorzystywaną w leczeniu. Organizacyjnie szpital przynależy do Szpitala przy ulicy Działdowskiej 1. ...

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń

02.05.2012 · Posted in 1. Szpitale Warszawa, Chirurgia

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń przy ul. Lindley’a w Warszawie udziela ambulatoryjnych i stacjonarnych oraz prowadzi działalność naukową i dydaktyczną w zakresie medycyny transplantacyjnej i urazowej (szczególnie urazów wielonarządowych, włącznie z jatrogennymi). Osiąga dobre wyniki leczenia stanów do niedawna nieuleczalnych i opornych na leczenie, a związanych z istotną poprawą jakości życia i ...

Instytut Matki i Dziecka

02.05.2012 · Posted in 1. Szpitale Warszawa, Dziecięce

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie zajmuje się rozwiązywaniem problemów zdrowotnych matek, dzieci i młodzieży. Służy rodzinom planującym i oczekującym na dzieci, wychowującym je, a także samym dzieciom i młodzieży. Instytut prowadzi działalność naukową i badawczą, usługowo-leczniczą, edukacyjną, wydawniczą oraz opiniuje jakość produktów. ...

Instytut Reumatologii w Warszawie

02.05.2012 · Posted in 1. Szpitale Warszawa, Reumatologia

Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher zajmuje się problematyką reumatologii i dyscyplin pokrewnych. Prowadzi badania naukowe, diagnostykę specjalistyczne leczenie szpitalne i ambulatoryjne, rehabilitację oraz konsultacje i opiekę długoterminową dorosłych i dzieci dotkniętych chorobami reumatycznymi.  ...

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Zgrupowania AK „Kampinos”

02.03.2012 · Posted in 1. Szpitale Warszawa, Patologia słuchu

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie jest specjalistycznym szpitalem zapewniającym kompleksową opiekę pacjentom z uszkodzeniami narządu słuchu, głosu, mowy i równowagi. Miałem okazję kilka razy być w tym szpitalu z moją córką na badaniach. Przychodnia instytutu jest fantastycznie zorganizowana, mimo sporej ilości osób oczekujących zwykle na kilka różnych badań, czas oczekiwania na poszczególne z ...

Wojewódzki Szpital Zakaźny, ul. Wolska

01.28.2012 · Posted in 1. Szpitale Warszawa, Zakaźne

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny jak wskazuje nazwa jest przeznaczony dla pacjentów dotkniętych chorobami zakaźnymi. Jest dobrze wyposażony, przystosowana do leczenia w przypadku dotarcia na teren kraju choroby infekcyjnej grożącej epidemią lub dokonania ataku bioterrorystycznego. Prowadzi działalność w formie lecznictwa zamkniętego, oraz w formie poradni specjalistycznych: Chorób Zakaźnych, Profilaktyczno-Leczniczej oraz Zakażeń Układu Oddechowego.  ...