Potrzebujesz pomocy?

kategoria ‘Ogólne’

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

03.01.2012 · Posted in 1. Szpitale Warszawa, Ogólne

Instytut prowadzi specjalistyczną działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą i badawczo-rozwojową, a w ramach limitów Narodowego Funduszu Zdrowia świadczy usługi medyczne (oraz jak prawie każdy szpital również komercyjne). Jest w stanie zabezpieczyć podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną, leczenie ambulatoryjne, szpitalne oraz stomatologiczne. ...

Szpital Czerniakowski, ul. Stępińska

02.17.2012 · Posted in 1. Szpitale Warszawa, Ogólne

Szpital Czerniakowski (nie mylić z Samodzielnym Szpitalem Klinicznym im. Prof. W. Orłowskiego przy ulicy Czerniakowskiej) zapewnia ochronę chorym w zakresie świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i ambulatoryjnych, w tym wysokospecjalistycznych, oraz udział w kształceniu kadr medycznych i działalności naukowo – badawczej. ...

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, ul. Szaserów

02.07.2012 · Posted in 1. Szpitale Warszawa, Ogólne

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej (dawniej Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej) znajduje się w strukturze Wojskowego Instytutu Medycznego. Szpital posiada zarówno lecznictwo otwarte oraz zamknięte, dysponuje rozbudowanym zapleczem diagnostycznym. Na terenie Szpitala w Hotelach Pracowniczych istnieje możliwość zakwaterowania rodziny odwiedzające pacjentów. ...

Szpital Śródmiejski na Solcu

01.30.2012 · Posted in 1. Szpitale Warszawa, Ogólne

Szpital Śródmiejski na Solcu zapewnia kompleksową opiekę medyczną. Ooferujemy konsultacje specjalistyczne, dostęp do badań diagnostycznych (badania radiologiczne, ultrasonograficzne, endoskopowe przewodu pokarmowego, diagnostykę kardiologiczną, okulistyczną oraz diagnostykę laboratoryjną. ...

Międzyleski Szpital Specjalistyczny, ul. Bursztynowa

01.29.2012 · Posted in 1. Szpitale Warszawa, Ogólne

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie  (dawniej Centralny Szpital Kolejowy w Warszawie) to wielospecjalistyczny szpital o randze szpitala wojewódzkiego. Służy ochronie ludności realizowanej w formie udzielania świadczeń zdrowotnych specjalistycznych i wysoko-specjalistycznych, stacjonarnych i ambulatoryjnych. W Narodowym Rankingu Szpitali w 2008 został ogłoszony najlepszym szpitalem na Mazowszu, w 2006 i 2010 roku był finalistą ogólnopolskiego Rankingu Szpitali. ...

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, ul. Wołoska

01.25.2012 · Posted in 1. Szpitale Warszawa, Ogólne

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) w Warszawie zapewnia kompleksową opiekę wraz z pełną diagnostyką i leczeniem w jednej placówce. Kliniki i oddziały szpitala dysponują łóżkami pobytu całodobowego oraz łóżkami pobytu dziennego. Szpital jest przygotowany na opiekę jednorazową nad 1000 pacjentów. Został wytypowany jako ośrodek zapewniający opiekę medyczną członkom rządu, parlamentu i ...

Możliwość komentowania Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, ul. Wołoska została wyłączona