Potrzebujesz pomocy?

.

Niniejsza baza adresów ma ułatwić osobom poszukującym nawiązaniu kontaktu z odpowiednią placówką świadczącą pomoc w różnych trudnych sytuacjach życiowych. Baza ma zasięg regionalny – głównie województwo Mazowieckie.

Przygotowuję ją na podstawie informacji znalezionych w internecie. Staram się, aby informacje te były rzetelne, dlatego korzystam albo z wiedzy zawartej na stronach internetowych, albo na stronach internetowych instytucji państwowych np. NFZ czy urzędów miast.

Ilość informacji jest przeogromna i ciągle się zmienia, niemożliwe jest aktualizowanie ich na bieżąco. Dlatego sugeruję, aby traktować niniejszą bazę jako narzędzie do ułatwienia nawiązaniu kontaktu, a dokładnych informacji o zakresie oferowanej pomocy zasięgnąć bezpośrednio w interesującej Państwa placówce pomocy.

Jeżeli zauważony zostanie jakiś błąd, nieścisłość lub brak jakiejś placówki, bardzo proszę o przesłanie mailem odpowiedniej informacji (zakładka „KONTAKT”). Proszę pamiętać, że niniejsza strona nie dotyczy firm w całości komercyjnych.

Województwo Mazowieckie:

 • szpitale
 • hospicja i zespoły opieki paliatywnej
 • pomoc społeczna
 • pomoc osobom zaginionym
 • krwiodawstwo
 • Okna Życia

oraz:

 • ogólnopolskie organizacje społeczne i charytatywne:
  – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
  – Polski Czerwony Krzyż.

W przygotowaniu:

 • Caritas
 • pomoc osobom niepełnosprawnym

Comments are closed